Szkoła Podstawowa Nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Strona  informacyjna szkoły podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina w Warszawie licznik odwiedzin tumblr
SP im. Pow. Styczniowych w Klonowie 87-645 Zbójno > Dzisiaj jest 6-12-2021 godzina 18:35:47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wracamy wspomnieniami !

Link do materiału 

https://drive.google.com/file/d/1fAa5hGIGWbbwt711w18RyC24wY2XuZUI/view?usp=sharing 

 „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był darczyńcą, jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością  tego drugiego”, słowami Jana Pawła II dyrektor szkoły p. Barbara Walaszczyk dziękuje wszystkim Darczyńcom, Sponsorom, Honorowym Gościom i Sympatykom szkoły, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru i zorganizowania uroczystości Nadania Imienia Powstańców Styczniowych Szkole Podstawowej w Klonowie. Księdzu Sławomirowi Bąceli Proboszczowi Parafii 

pod Wezwaniem NMP Królowej Polski w Ciepieniu za poświęcenie sztandaru  i  tablicy, za modlitwę i wsparcie, Staroście Golubsko- Dobrzyńskiemu - panu Franciszkowi Gutowskiemu, Wójtowi Gminy Zbójno – Katarzynie Kukielskiej, Pocztom Sztandarowym OSP Klonowo i Zbójno, Radnym Gminy Zbójno, Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Sołtysom za okazane zrozumienie, pomoc i wsparcie finansowe, Rodzicom – za pracę, pomoc, którą ofiarują szkole każdego dnia i wsparcie finansowe, Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym – za wkład pracy w realizację tak wielkiego przedsięwzięcia, Uczniom –za zaangażowanie
i sumienne wypełnianie zadań. Pani Monice Zdun, Panu Jerzemu Workowi, Orkiestrze za przepiękną oprawę muzyczną. Ministrantom za posługę podczas msz. św.  Społeczności lokalnej, Mieszkańcom Klonowa i okolicznych miejscowości – za pomoc, życzliwość, ciepłe słowa
i uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla Nas dnia.

PAMIĄTKOWE GWOŹDZIE

Honorowi Goście

1.     Wojewoda Kujawsko – Pomorski

2.     Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

3.     Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

4.     Wójt Gminy Zbójno

5.     Rada Gminy Zbójno

6.     Ks. Profesor Józef Dębiński

7.     Pan Profesor Mirosław Krajewski

8.     Pani Danuta Murzynowska

9.     Pan Sławomir Młynarczyk

10.  Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowie

11.  Społeczność lokalna i Sympatycy szkoły

 

Fundatorzy Sztandaru

 

1.     Ks. Sławomir Bącela -Proboszcz Parafii pod Wezwaniem NMP Królowej Polski w Ciepieniu

2.     Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim Oddział Zbójno

3.     Pan Jerzy Kmita –Firma Oplast Recykling Bogucin

4.     Pan Wiesław Kalinowski - Wojskowe Koło Łowieckie nr 236 „Żbik” w Toruniu

5.     Państwo Wioletta i Grzegorz Maślewscy

6.     Pan Andrzej Kowalski

7.     Państwo Paulina i Robert Chylińscy

8.     Państwo Aleksandra i Dawid Maślewscy

9.     Państwo Maria i Andrzej Wojciechowscy

10.  Pani Barbara Walaszczyk

11.  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Klonowie

12.   Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Klonowie

13.  Społeczność lokalna i Sympatycy Szkoły

Pani Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Klonowo i Okolic

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie

Pan Maciej Kmita

Pan Radosław Będlin- RAD-MET

F.H.U. Żuchowski-Auto Dawid

Pan  Sławomir Gralicki- Auto Skóra

Pan Sławomir Młynarczyk

Pan Paweł Kowalski

Pani Aldona Jabłońska

Pani Paulina Zielińska

Pani Danuta Murzynowska

Pani Alicja Dolecka

Pani Elżbieta Zielińska

Pani Elżbieta Jachowska

Państwo Marzena i Krzysztof Rygielscy

Państwo Ewa i Paweł Bejgier

Państwo Anna i Jacek Kiełkowscy

Państwo Wioletta i Mariusz Zgleniccy

Państwo Barbara i Przemysław Sadowscy

Państwo Anna i Jan Czyżniewscy

Państwo Syntia i Patryk Przybysz

Państwo Hanna i Paweł Jaźwińscy

Pani Anna Mroczkowska i Piotr Chamski

Państwo Anna i Mariusz Gogolin

Państwo Katarzyna i Radosław Suleccy

Państwo Anna i Sławomir Szczepankowscy

Państwo Ilona i Sebastian Fabijańscy

Państwo Katarzyna i Michał Żuchowscy

Państwo Anna i Maciej Jędrzejewscy

Państwo Grażyna i Zbigniew Wiśniewscy

Państwo Jolanta i Marian Buczkowscy

Pani Marta Zielińska i Pan Tomasz Jankowski

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

  

 

LISTY GRATULACYJNE

 

 

 

WPISY DO KRONIKI 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych :

- 30 kwietnia 2018r.

- 2 maja 2018r. 

- 4 maja 2018r.

- 1 czerwca 2018r. 

WEJŚCIE GŁÓWNE     

 

 
   

Wejście główne